Zakres usług / Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Warning: Undefined array key "title" in /home/owlstron/domains/adwokatlitwinek.pl/public_html/wp-content/themes/universal-theme/blocks/block-text.php on line 10

Częste zmiany i złożoność zagadnień często wymagają pomocy adwokata. Świadczę pomoc pracownikom w szczególności z zakresu:

 • praw pracownika i obowiązków pracodawcy
 • stosunku pracy (ustalenie, zmiana i rozwiązanie),
 • niesłusznego zwolnienia z pracy,,
 • wypadków przy pracy
 • wymiaru czasu pracy i urlopu,
 • wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Ponadto swoją ofertę kieruję do pracodawców w sporach z pracownikami, w szczególności z zakresu:

 • obowiązków pracownika i praw pracodawcy
 • przesłanek rozwiązania stosunku pracy,
 • określenia wymiaru urlopu i wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Dodatkowo reprezentuję klientów w sprawach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Państwową Inspekcją Pracy i innymi organami państwowymi. Reprezentuję klientów przed sądem pracy w sprawach o:

 • ustalenie prawa do emerytury,
 • ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • ustalenie prawa o rentę socjalną oraz rentę w drodze wyjątku,
 • orzeczenia o niepełnosprawności,
 • ustalenia prawa do zasiłku.
POZNAJ OFERTĘ

Zakres usług

Prawo cywilne

Umowy? Odszkodowania? Własność? Oferuję kompleksowe konsultacje oraz profesjonalne prowadzenie spraw z zakresu szerokorozumianego prawa cywilnego.

Prawo spadkowe

Kompleksowo i fachowo zadbam o Twoje sprawy z zakresu prawa spadkowego. Spadki, testamenty, kolejność dziedziczenia, dożywocie, zachowek …

Prawo rodzinne

Sprawy rodzinne obciążone są zazwyczaj dużym ładunkiem emocjonalnym. Dbając o Twoje sprawy z zakresu prawa rodzinnego oferuję profesjonalną pomoc prawną oraz pełne wsparcie i zaufanie.

Prawo karne

Oferuję pomoc jako obrońca w sprawach karnych i wykroczeniowych oraz reprezentuję osoby pokrzywdzone przestępstwem.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Profesjonalna pomoc prawna w zakresie praw i obowiązków pracownika i pracodawcy. Reprezentacja w sprawach z ZUS-em, KRUS-em i Państwową Inspekcją Pracy.

Windykacja należności

Masz problem z odzyskaniem długu? Zajmę się sądową egzekucją należności oraz reprezentacją w postępowaniu prowadzonym przez komornika sądowego.

Prawo gospodarcze

Świadczę profesjonalną pomoc prawną podmiotom gospodarczym, małym i dużym firmom w zakresie umów, prawa spółek i odzyskiwania należności.

Odwołania i skargi

Otrzymałeś negatywną dla siebie decyzję administracyjną? Skorzystaj z mojej wiedzy przy sporządzaniu odwołania lub skargi do sądu administracyjnego.

×
Masz pytania i wątpliwości?
Zapraszamy do kontaktu