Zakres usług / Prawo cywilne

Warning: Undefined array key "title" in /home/owlstron/domains/adwokatlitwinek.pl/public_html/wp-content/themes/universal-theme/blocks/block-text.php on line 10

Z prawem cywilnym stykamy się codziennie, czasem nawet nie mając takiej świadomości. Robiąc zakupy, remontując dom czy wyjeżdżając na wakacje na każdym kroku towarzyszy nam prawo cywilne. Udzielam kompleksowych porad prawnych i konsultacji na etapie przedsądowym. Prawo cywilne daje szerokie pole do porozumienia się, dlatego pomogę Ci rozwiązać problem prawny z drugą stroną sporu. Gdyby jednak takie zakończenie sprawy nie byłoby możliwe, pomogę wszcząć odpowiednie postępowanie sądowe oraz poprowadzę Twoją sprawę przed sądem i organami egzekucyjnymi.

W szczególności zajmuję się sprawami:

 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • o ochronę dóbr osobistych
 • z zakresu ochrony prawa własności i posiadania
 • związanymi z postępowaniem rozgraniczeniowym
 • o zniesienie współwłasności
 • o niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
 • związanymi z przedawnieniem roszczeń
 • o zasiedzenie
 • o bezpodstawne wzbogacenie i nienależne świadczenie
 • w zakresie umowy sprzedaży i praw konsumenta (gwarancja, rękojmia)
 • z zakresu umów o dzieło i umów zlecenia
 • z zakresu najmu i dzierżawy
 • z zakresu ubezpieczeń
 • z zakresu umowy pożyczki i poręczenia
POZNAJ OFERTĘ

Zakres usług

Prawo cywilne

Umowy? Odszkodowania? Własność? Oferuję kompleksowe konsultacje oraz profesjonalne prowadzenie spraw z zakresu szerokorozumianego prawa cywilnego.

Prawo spadkowe

Kompleksowo i fachowo zadbam o Twoje sprawy z zakresu prawa spadkowego. Spadki, testamenty, kolejność dziedziczenia, dożywocie, zachowek …

Prawo rodzinne

Sprawy rodzinne obciążone są zazwyczaj dużym ładunkiem emocjonalnym. Dbając o Twoje sprawy z zakresu prawa rodzinnego oferuję profesjonalną pomoc prawną oraz pełne wsparcie i zaufanie.

Prawo karne

Oferuję pomoc jako obrońca w sprawach karnych i wykroczeniowych oraz reprezentuję osoby pokrzywdzone przestępstwem.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Profesjonalna pomoc prawna w zakresie praw i obowiązków pracownika i pracodawcy. Reprezentacja w sprawach z ZUS-em, KRUS-em i Państwową Inspekcją Pracy.

Windykacja należności

Masz problem z odzyskaniem długu? Zajmę się sądową egzekucją należności oraz reprezentacją w postępowaniu prowadzonym przez komornika sądowego.

Prawo gospodarcze

Świadczę profesjonalną pomoc prawną podmiotom gospodarczym, małym i dużym firmom w zakresie umów, prawa spółek i odzyskiwania należności.

Odwołania i skargi

Otrzymałeś negatywną dla siebie decyzję administracyjną? Skorzystaj z mojej wiedzy przy sporządzaniu odwołania lub skargi do sądu administracyjnego.

×
Masz pytania i wątpliwości?
Zapraszamy do kontaktu