Zakres usług / Prawo karne

Warning: Undefined array key "title" in /home/owlstron/domains/adwokatlitwinek.pl/public_html/wp-content/themes/universal-theme/blocks/block-text.php on line 10

Udział adwokata w postępowaniu karnym w wielu wypadkach nie jest obowiązkowy, ale z pewnością warto skorzystać z jego pomocy w sprawach od których zależy Twoja wolność, poszanowanie praw w procesie czy nakładanych kar. Z uwagi na charakter spraw jestem do dyspozycji, w wyjątkowych sytuacjach jestem również w godzinach popołudniowych i nocnych oraz w weekendy i święta.

Udzielam pomocy prawnej na każdym etapie postępowania karnego:

  • przygotowawczym (dochodzenie i śledztwo),
  • sądowym,
  • odwoławczym (apelacja i zażalenie),
  • wykonawczym.

W postępowaniu wykonawczym zajmuję się w szczególności sprawami o dozór elektroniczny, o odroczenie wykonania kary i przerwy w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie oraz postępowaniach uregulowanych w kodeksie karnym wykonawczym.

Ponadto prowadzę sprawy w postępowaniu wykroczeniowym oraz w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

Reprezentując osoby poszkodowane przestępstwem pomagam w:

  • zawiadomieniu organów ściągania o popełnionym przestępstwie,
  • wniesieniu aktu oskarżenia do sądu,
  • zadbaniu i interes pokrzywdzonego lub oskarżyciela w postępowaniu karnym.
POZNAJ OFERTĘ

Zakres usług

Prawo cywilne

Umowy? Odszkodowania? Własność? Oferuję kompleksowe konsultacje oraz profesjonalne prowadzenie spraw z zakresu szerokorozumianego prawa cywilnego.

Prawo spadkowe

Kompleksowo i fachowo zadbam o Twoje sprawy z zakresu prawa spadkowego. Spadki, testamenty, kolejność dziedziczenia, dożywocie, zachowek …

Prawo rodzinne

Sprawy rodzinne obciążone są zazwyczaj dużym ładunkiem emocjonalnym. Dbając o Twoje sprawy z zakresu prawa rodzinnego oferuję profesjonalną pomoc prawną oraz pełne wsparcie i zaufanie.

Prawo karne

Oferuję pomoc jako obrońca w sprawach karnych i wykroczeniowych oraz reprezentuję osoby pokrzywdzone przestępstwem.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Profesjonalna pomoc prawna w zakresie praw i obowiązków pracownika i pracodawcy. Reprezentacja w sprawach z ZUS-em, KRUS-em i Państwową Inspekcją Pracy.

Windykacja należności

Masz problem z odzyskaniem długu? Zajmę się sądową egzekucją należności oraz reprezentacją w postępowaniu prowadzonym przez komornika sądowego.

Prawo gospodarcze

Świadczę profesjonalną pomoc prawną podmiotom gospodarczym, małym i dużym firmom w zakresie umów, prawa spółek i odzyskiwania należności.

Odwołania i skargi

Otrzymałeś negatywną dla siebie decyzję administracyjną? Skorzystaj z mojej wiedzy przy sporządzaniu odwołania lub skargi do sądu administracyjnego.

×
Masz pytania i wątpliwości?
Zapraszamy do kontaktu